Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

 ZPU AQUA TECH Sp. z o.o. szczycą się swoim wkładem proekologicznym w ochronę środowiska.


Firma produkuje podzespoły oraz koordynuje kompleksową realizację inwestycji gospodarki odpadami komunalnymi w tym ich składowaniem, segregacją, oraz przetwarzaniem dla pozyskiwania biogazu i energii elektrycznej.

 

Procedury technologiczne, wykorzystania właściwości puculanowych
odpadów wraz z redukcją ich wilgotności, poprzez zastosowanie wysokozasadowych
tworzyw nieorganicznych, higienizujących frakcje ulegające biodegradacji

           

Instalacja odzysku surowców wtórnych z odpadów segregowanych

 

 

 

Schemat produkcji palia alternatywnego z odpadów

 Z punktu widzenia konfiguracji zakładu pozyskiwania energii z odpadów rozróĹźniamy podstawowe dwa systemy:

1. Zakład produkcji gazu jest niezależny od zakładu wytwarzającego energię (spalarnia)

2. Zakład produkcji gazu (współspalarnia odpadów) jest elementem zakładu wytwarzającego energię

W zaleĹźności od sposobu gromadzenia odpadów (segregacja lub jej brak) uzyskujemy róĹźną efektywność pozyskiwania energii. Ponadto separacja zakładów produkcji gazu i spalania ma znaczenie praktyczne.
 

 Bilans efektywności zakładu produkcji gazu o konfiguracji współspalarnii

 

 

 

Instalacja odzysku surowców wtórnych z odpadów segregowanych

 Zakład utylizacji odpadów

Schemat odpadów komunalnych

 

 

Schemat spalarnii odpadów komunalnych

 Schemat odpadów komunalnych