Certyfikaty i atesty

ZPU „AQUA-TECH” Sp. z o.o. jako producent podzespołów oraz urządzeń ciśnieniowych na potrzeby gospodarki wodnej, ochrony środowiska, oraz dla przemysłu stoczniowego posiada uznanie międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych. Wyprodukowane podzespoły i urządzenia posiadają poświadczenia i certyfikaty danego towarzystwa kwalifikacyjnego na zgodność procedur ich wykonania z zatwierdzoną dokumentacją konstrukcyjną.

Produkowane przez 'AQUA-TECH” urządzenia ciśnieniowe posiadają certyfikaty wydane przez towarzystwo klasyfikacyjne:

 • Urządzenia lądowe – certyfikaty:
  • Urząd Dozoru Technicznego, TÜV
 • Urządzenia w wykonaniu morskim na statki, - certyfikaty:
  • Polski Rejestr Statków,
  • Germanischel Loyd,
  • Loyd Register of Shiping,
  • Det Norske Veritas.

Urządzenia i systemy produkcji ZP-U „AQUA TECH „ Sp. z o.o. przeznaczone do kontaktu z wodą do pici lub do zastosowania w przemyśle spoĹźywczym posiadają atesty dopuszczenia wystawione przez  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.